Aktivnosti

U predhodnom periodu posebnu pažnju smo posvetili podizanju lokalnih kapaciteta roditelja i jačanju organizacione strukture Udruženja.

U Dnevnom centru „Otvorena vrata“ radi 6 edukovanih stručnih radnika: dva defektologa-oligofrenologa, pedagog, dva radioničara radne okupacije i logoped.

Zahvaljujući Lokalnoj vlasti, u ime i za potrebe osoba sa invaliditetom, kupljen je objekat

površine 480m2 u ulici Milinka Kušića 106 u Ivanjici.

Lokalna vlast je platila objekat, a Udruženje je uz pomoć Ministarstva rada i socijalne politike opremilo prostor i tako su stvoreni uslovi za osnivanje Dnevnog centra za pružanje različitih vrsta usluga. U okviru Dnevnog centra radi Dnevni boravak za osobe sa invaliditetom, Radionica radne okupacije, Biblioteka igračaka, Klub za decu i mlade, Klub za roditelje i druge vrste kreativnih i edukativnih aktivnosti.